Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou – je neziskové sdružení rodičů a přátel školy. Tato organizace podporuje umělecké aktivity žáků, poskytuje vedení školy zpětnou vazbu mezi ZUŠ a rodiči. Přispívá svým dílem k organizaci a propagaci školních akcí a propaguje činnosti ZUŠ. Každoročně se podílí na organizaci kulturních a společenských akcí, jakými jsou mimo jiné Svátky hudby, umělecké workshopy nebo soustředění pro děti a mládež. Pomáhá financovat aktivity, které nelze proplácet z rozpočtu ZUŠ. Snaží se získávat granty pro nadstandartní aktivity žáků, jako je mezinárodní hudební tábor a hudební tábory pro žáky ZUŠ. Členové klubu usilují o obohacení života dětí o aktivity, které nepořádá žádná z organizací v našem okolí.

Příspěvky – minimální výše příspěvků je 70 Kč na kalendářní rok/osoba (horní výše příspěvků není omezena a záleží pouze na vás), děkujeme i za různé sponzorské dary. Příspěvek se platí na bankovní účet nebo hotově v kanceláři školy.

Minimální výše příspěvků je 70 Kč na kalendářní rok/osoba (horní výše příspěvků není omezena a záleží pouze na vás), děkujeme i za různé sponzorské dary. Příspěvek se platí na bankovní účet nebo hotově v kanceláři školy.

  • Drobné dárky pro děti a absolventy
  • Příspěvek na dopravu dětí
  • Táborové aktivity
  • Nadstandartní vybavení učeben (dataprojektory, multimediální učebna)

Jana Nosková –  předseda výboru

Eva Nosková – člen výboru

Andrea Přecechtělová – člen výboru

Alice Košárková – člen výboru

Renata Petrová – ekonom výboru

Martin Dostál – project manager

Klub přátel
ZUŠ Němčice nad Hanou
,
Komenského nám. 168
798 27 Němčice nad Hanou

XXVI. Letní hudební tábor

Vážení rodiče,
naše škola pořádá v letošním roce pro své žáky již XXVI. letní hudební tábor, který se uskuteční v Rekreačním středisku Retaso. Vedoucími a současně i lektory, budou učitelé školy.

Adresa: RETASO, spol. s r. o., Horní Bečva č. 240, 756 57 Horní Bečva

Mobil: (+420) 607 821 087 Radek Mrkvica – jednatel společnosti

e-mail: retaso@retaso.cz

www.retaso.estranky.cz

Termín pobytu: 21.08. – 29.08.2021

Více informací zde.